موضوع

بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری داخلی​   ۱ – مقدمه در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال...

ادامه مطلب

دومین کشور بزرگ در جهان  کانادا است ، کانادا دارای مناظر زیبا و مراکز منحصر به فرد برای اکتشاف کردن توسط مسافران است. از ساحل به ساحل ، کشور داری ...

ادامه مطلب

 نگاهی به کتاب ِ جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی، منظومه‌ی پساملی/ یورگن هابرماس کتاب جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی مجموعه‌ی مقالاتی است که می‌کوشد چالش‌های پیش روی دموکراسی و...

ادامه مطلب

   مدل ششم تکثرگرایی, وسرمایه داری صنفی و دولت   در دنیای رقابت نخبگان سیاسی، شهروند در دنیای کشمکش بین نخبگان به مثابه افرادی تک افتاده وآسیب پذیر تصور می...

ادامه مطلب

محمد توحید فام ایده حکمرانی خوب در اصطلاح به معنی افزایش کارآمدی نظام سیاسی برای اداره جامعه در اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل پرورش یافته و...

ادامه مطلب

کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی چیست؟ – مکاتب ادبی جهان کوزموپولیتیسم، کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی مکتب جهان وطنی به وسیله دو شاعر و نویسنده فرانسه والری لاربو و...

ادامه مطلب

جهان وطن:   شهرها از با ثبات ترین واحدهای اجتماعی بشر هستند که در طول تاریخ، ماندگارتر از انواع حکومت ها، امپراطوری ها و مذاهب بوده اند. Christopher Chase-Dunn جامعه...

ادامه مطلب

کلانشهر – شهرهای بزرگ که جمعیت زیاد و فرصت های زیادی برای اشتغال دارند. مناطق شهری  معمولا به شهرستانها   مجاور بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط اند.   شهر جهان وطنی (جهان...

ادامه مطلب
همکاری