موضوع

انرژی در شهر هوشمند و پایش ساختمان ها + ویدیو

The world’s first #commercial mesh network for grids – #ingenious #smart#energy solution ties together the entire #ecosystem of a #smart city. From internet access for households to predictive #analytics and a three layered security #algorithm, this solution is a testament to how IoT can be used to unleash magic.

. .. انرژی در شهر هوشمند

انرژی در شهر هوشمند و اتصال کنترهای برق، گاز و آب و ارسال اطلاعات ساختمان به نرم افزار پایش بالا دست.

🏡🏢🌇

.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>