موضوع

حمایت های وزارت نیرو ازسرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت

1462011603_111

✳️حمایت های وزارت نیرو از سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک (نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت)

خلاصه ی حمایتهای ویژه وزارت نیرودر راستای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور ترغیب و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در بخش برق، با هدف احداث مولدهای کوچک تولید برق در مراکز مصرف و تسهیل ورود به بازار خرده فروشی برق، به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه- به استناد دستورالعمل توسعه ی مولد مقیاس کوچک مصوب ۳۰/۷/۸۷ به شرح ذیل می باشد .

۱️⃣ پرداخت پیش پرداخت خرید برق

🔅پیش پرداخت خرید برق تا ۱۵ درصد

🔅افزایش تا ۲۰ درصد میزان پیش پرداخت خرید برق در حالت فروش برق از طریق قرارداد دوجانبه

🔅افزایش تا ۲ برابر میزان پیش پرداخت فوق الذکر در صورت استفاده از مولدهای ساخت داخل

🔅تأمین هزینه های برقراری انشعاب احداث تأسیسات لازم برای تأمین گاز مولّد از طریق پیش پرداخت و یا وجوه اداره شده

🔅تأمین هزینه های اتصال مولّد به شبکه ی برق از طریق پیش پرداخت و یا وجوه اداره شده

۲️⃣سرمایه گذار می تواند برای احداث مولّد مقیاس کوچک، همچون سایر طرح های تولیدی (صنعتی) و نیز سایر طرح های نیروگاهی، از تسهیلات بانکی (ریالی و ارزی) استفاده کند.

۳️⃣ بازگرداندن حق انشعاب به قیمت روز (در حدود ۱۰ درصد تامین مالی پروژه را شامل می شود)

۴️⃣ اجاره بلندمدت زمین های پست برق

 

برای اخذاطلاعات و مشاوره مالی و فنی به وبسایت شرکت پویشگران طرح سبز سپنتا مراجعه نمایید

http://ptss.ir

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>