موضوع

سیاست چیست؟ تفاوت بین است و باید (بایستی)؟!!

سیاست چیست؟

تفاوت بین است و باید(بایستی)؟!!

 

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>