موضوع

سیاست گذاری عمومی چیست؟ ( Public Policy)   سیاست‌گذاری عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیده‌اند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است. این...

ادامه مطلب

Energy Investment Adviser/Political and Energy Researcher مشاور سرمایه گذاری انرژی و محقق انرژی و علوم سیاسی   دارای سابقه حرفه ای در زمینه سرمایه گداری انرژِی ، بازرگانی ،...

ادامه مطلب

تلگرام در خدمت “حکمرانی خوب” یا ” حکومت داری مطلوب” حکمرانی خوب یا حکومت داری مطلوب منوط به وجود شهروندان توانمند و قوی است. یکی از مهمترین راه های...

ادامه مطلب

سرگذشت حاجی واشنگتن(حسینقلی‌خان صدرالسلطنه معروف به حاجی واشنگتن)، نخستین سفیر ایران در آمریکا تاثییرات فضای آمریکا بر حاجی واشنگتن و نامه های او   تا زمان ناصرالدین شاه مردم، البته غیر...

ادامه مطلب

مشاهیر سیاست –  میرزا تقی خان امیر کبیر – صدر اعظم ایران در دوران ناصری – ۱۸۰۷ تا ۱۸۵۲ میلادی میرزا محمد تقی‌خان فراهانی”مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران...

ادامه مطلب